Nu blir dina lån automatiskt förnyade! (gäller ej fjärrlån)


I samband med bytet av bibliotekssystem har biblioteket infört automatiska omlån. Det innebär att du inte längre behöver låna om dina böcker själv.

Några dagar innan lånetiden för en bok går ut kollar systemet om det du har lånat går att låna om. Om det gör det förnyas lånet med 10 dagar för kurslitteratur och 30 dagar för annat material.

Om någon reserverat boken eller om den maximala lånetiden uppnåtts, får du ett e-postmeddelande om att boken inte kan lånas om.

All Tags

Log in to see your own saved tags.